Plán práce ZDaES na rok 2019

Rekondično-integračný a rehabilitačný pobyt
Termín: 28.04.2019 – 04.05.2019
Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM
Len pre účastníkov Verejnej zbierky TESCO 2018
Nahlasovanie je možné do 28.02.2019 na ecmichalovce@gmail.com, resp. 0908 293 043
Počet účastníkov v turnuse max. 65
Poplatok: 135 €

Detský rekondično – integračný a rehabilitačný pobyt
Termín: 29.06.2019 – 05.07.2019
Miesto: Hotel Spojár, Žiarska dolina
Nahlasovanie je možné do 30.06.2019 na diabetickytabor@gmail.com, resp. 0908 293 043
Poplatok: 60 €
Program: Aquapark Tatralandia, Bešeňová, súťaže, dopravné ihrisko, karaoke a pod.

Rekreácia diabetik a rodina
Termín: 05.07.2019 – 11.07.2019
Miesto: Hotel Spojár, Žiarska dolina
Nahlasovať sa môžete do 30.06.2019 na ecmichalovce@gmail.com, resp. 0908 293 043
Poplatok: 137 €

Rekondično – integračný pobyt Chorvátsko
Termín: 23.8.2019 – 04.09.2019 – 13 dní
Miesto: Crikvenica – Dramalj
Nahlasovanie je možné osobne v centre diabetikov na Partizánskej ul. 23 v Michalovciach do 28.02.2019
Maximálny počet účastníkov 45
Poplatok: 250 €

Rekondično-integračný a rehabilitačný pobyt
Termín: 29.09.2019 – 05.10.2019
Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM
Nahlasovať sa môžete do 15.04.2019 na ecmichalovce@gmail.com, resp. 0908 293 043
Počet účastníkov v turnuse max. 10
Poplatok: 135 €

VEREJNÁ ZBIERKA TESCO 2019
Termíny:
28.11.2019 – 01.12.2019
05.12.2019 – 08.12.2019
12.12.2019 – 15.12.2019
19.12.2019 – 22.12.2019

EDUKAČNÉ STRETNUTIA
28.02.2019 MsKS o 15.30 hod.
24.04.2019 MsKS o 15.30 hod.

14.05.2019 od 8.00 hod.
Slávnostný 15. Michalovský Dia deň
MsKS a Námestie v Michalovciach

20.06.2019 MsKS o 15.30 hod.
22.08.2019 MsKS o 15.30 hod.

28.11.2019 od 15.30 hod.
Výročná členská schôdza
MsKS

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ZVÄZOM DIABETIKOV SLOVENSKA

XXIX. DIA DNI V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
01.06.2019

14. FESTIVAL DIABETU V BANSKEJ BYSTRICI
16.11.2019

Meranie glykémie na Základných školách
Termín: September 2019