Rekondično – rehabilitačné a integračné pobyty v roku 2018

V roku 2018 Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska (ďalej ZDaES) zorganizoval dva turnusy rekondično – rehabilitačných a integračných pobytov pre diabetikov s ťažkým zdravotným postihnutím.  Pobytov sa zúčastnili členovia ZDaES v počte 89.

Pobyty boli realizované na základe verejného obstarávania v Relax Hoteli FIM v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách. Jednalo sa o dva turnusy. Mesiac máj privítal účastníkov spolu so slniečkom, ktoré ohrievalo nielen telo, ale aj dušu každého účastníka. Krásne ožiarené vrcholky a končiare Nízkych Tatier potešili každú dušu. Všetci to aj v plnej miere využili na spoznávanie krás našich Tatier. Denné potulky popri jazerách, cesta lanovkou na Chopok, návšteva Demänovskej jaskyne a krátke vychádzky do lesa, každého potešili. Trasu si vybral každý v rámci svojich fyzických možností a viacerí aj spolu so svojim asistentom, sprievodcom.

Počas pobytu boli pre účastníkov pripravené edukačné stretnutia s témami „Diabetik na cestách“, „Diabetik a oči“, „Starostlivosť diabetika o nohy“, „Stravovanie diabetika“ a „Sociálne zabezpečenie diabetikov“. Témy boli ozaj zaujímavé, čomu nasvedčovala aj aktivita účastníkov a množstvo otázok. Aj o zlepšenie ich fyzického zdravia bolo postarané. Každý pod dohľadom rehabilitačného pracovníka a odporúčania svojho lekára mal zabezpečených 15 liečebných procedúr. Každý túto možnosť využil. Hotel pre nás pripravil  vynikajúcu stravu 6x na deň. Každý si mohol vybrať z troch druhov jedál v rámci svojej diéty a chuti. Aj pri týchto výberoch jedál boli diabetici oboznamovaní so sacharidovými jednotkami.  Samozrejme nechýbal aj spoločenský večierok a zábava. Každý účastník z pobytu odchádzal s dobrým pocitom a novým elánom. Spoznávali sa medzi sebou, nadväzovali nové priateľstvá, čo je pre diabetika s ťažkým zdravotným postihnutím veľmi dôležité.

Aj v roku 2019 by sme chceli pre našich diabetikov zorganizovať takéto podujatia. Bude to však záležať od finančného krytia na tieto pobyty.

Galéria: