ZDaES

Výbor ZDaES

PredsedaMgr. Ing. Jozef Borovka Podpredsedadoc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD. ČlenoviaMgr. Lucia DemkováMgr. Magdaléna BelanováBc. Lucia Vojtovičová KontrolórĽudmila Halásová