Obzretie sa na 13. Festival diabetu

U občanov s chronickým ochorením na diabetes mellitus – cukrovku  je edukačný proces významným faktorom, ktorý zlepšuje diabetikovi  jeho kvalitu života. Podľa kvality edukačného procesu je zaručená aj kvalita chápania diabetika ako aj výsledok, ktorý dosiahne edukátor. Takáto kvalita sa dá zabezpečiť len fundovaným a vzdelaným edukátorom – školiteľom. Na školách je to pedagóg, v zdravotníctve lekár či sestra, v súdnictve právnik, v sociálnej oblasti sociálny pracovník a pod.

Naši členovia Zväzu diabetikov a edukátorov Slovenska zavítali do Banskej Bystrice dňa 9. 11. 2018, deň pred konaním 13. Festivalu diabetu. V deň príchodu mali všetci možnosť si prezrieť centrum mesta a niečo kúpiť aj pre svojich najbližších doma. Na druhý deň 10. 11. 2018 sa po dobrých raňajkách presunuli na radnicu mesta Banská Bystrica, kde bolo slávnostné zahájenie edukačného podujatia  13. Festival diabetu, ktorý sa konal  pri príležitosti Svetového dňa diabetu. Podujatie bolo realizované formou workshopov v kaviarňach na rôzne zaujímavé témy. Každý účastník si mohol vybrať workshop, ktorý ho najviac zaujímal. Takýchto workshopov bolo pripravených deväť a každý účastník workshopu dostal občerstvenie vo forme čaju alebo kávy. Pripravené boli aj sprievodné akcie ako  meranie hladiny cukru v krvi, krvného tlaku, očného tlaku, CCN vyšetrenie očí, vyšetrenie očného pozadia, meranie veľkosti chodidla na správne určenie nákupu obuvi. Aktívni účastníci na workshopoch boli odmenení hodnotnou cenou. Každý účastník na podujatí dostal hneď pri príchode menšie darčeky a zadarmo časopis DiaSpektrum, v ktorom boli zaujímavé témy ako aj adresár jednotlivých ZO ZDS, program rekondičných aktivít na rok 2019 a pod. Všetci účastníci zbierali  pečiatky z každého workshopu a kto nazbieral štyri pečiatky sa na záver zúčastnil hodnotnej tomboly a získal tričko podujatia. Najdôležitejšie je to, že každý účastník mal možnosť získať informácie o cukrovke  a podrobnejšie sa oboznámiť s témami, ktoré mu neboli doteraz jasné, alebo o ktorých doteraz nepočul, nepoznal ich.

Aj v roku 2019 pripravujeme pre našich členov zájazd na 14. Festival diabetu,

ktorý sa bude konať v sobotu 16. novembra 2019 od 8. 00 hod.

na radnici mesta Banská Bystrica a v priľahlých kaviarňach a reštauráciách

na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

­Galéria: