Rekreácia Diabetik a rodina – 2018

Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska pri svojej práci a pomoci myslí aj na rodiny. Preto sme v roku 2018 pripravili pre rodiny, v ktorých je čo len jeden diabetik formu pobytu pod názvom „Diabetik a rodina“.

Pre takéto komunity boli určené dva pobytové turnusy a to začiatkom júla 2018 vo Vysokých Tatrách. Boli tam starí rodičia s vnúčatami, rodičia so svojimi deťmi, ale aj starí rodičia so svojimi deťmi aj s vnúčatami. Celkove sa tejto rekreácie zúčastnilo 122 našich členov. Personál hotela pripravil stravu šitú pre diabetikov. Nakoľko na pobyte bolo veľa rodín s diabetickými deťmi, tieto rodiny si vymieňali medzi sebou skúsenosti v zvládaní cukrovky v ich rodine.

Tieto plodné diskusie boli vždy pod odborným dohľadom profesionálnych sociálnych pracovníkov a edukátorov. Mnohí sa dozvedeli to, čo mohli preniesť aj do svojich rodín. Účastníci mali pripravené spoločné večerné opekanie v prírode, horské túry, návštevu Aquaparku Tatralandia a mnoho iných aktivít. Tí odvážnejší sa vybrali na vysokohorské výstupy na Baranec a Smutné sedlo. Čo by to bola za rekreácia, keby neboli športové súťaže. Pri tomto zápolení bolo vidieť ako sa vedia rodiny zomknúť k spoločnému cieľu, zabaviť sa a zvíťaziť.

            Takáto forma rekreácie nie je len o oddychu, ale aj o získavaní nových informácií a nových priateľoch, s ktorými sa môžu stretávať aj v budúcnosti.

Galéria: