Centrá sociálneho poradenstva

Centrum sociálneho poradenstva Michalovce

Centrum pomáha diabetikom v oblastiach:

  • sociálna pomoc a informovanosť diabetikom a ich rodinám,
  • sociálna pomoc v oblasti zvládnutia tohto ochorenia u diabetikov, aby nedochádzalo k vzniku komplikácii, ktoré značne zhoršujú život takéhoto pacienta v samotnom jeho živote, ale aj v komunite ktorej žije ako aj v zamestnaní,
  • pomoc pri stravovacích návykoch, ktoré sú predpokladom až z 80% úspešného zvládania cukrovky,
  • pomoc v oblasti sociálneho zabezpečenia v zmysle Zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
  • pomoc diabetikom 2. typu získať glukomer na meranie glykémie,
  • naučiť diabetikov k režimu zvládania cukrovky,
  • pomoc sociálne slabším diabetikom,
  • edukácia v spolupráci s farmaceutickými firmami v oblasti informovanosti a novej liečbe,
  • edukácie s odborníkmi v oblasti diabetológie,
  • liečba zle hojacich rán BIOLAMPOU a zmiernenie komplikácii pri neuropatii HiToP Terapiou

Parkovanie:
Parkovisko pri Centre sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov je zadarmo, vyhradené sú aj priestory pre ťažko zdravotne postihnutých, prístup do centra je aj pre imobilných diabetikov.

Otváracie hodiny:
PONDELOK: 12.00 – 16.00 hod. – 08.00 – 12.00 terénna práca
UTOROK: terénna práca
STREDA: 08.00 – 16.00 hod.
ŠTVRTOK: 08.00 – 16.00 hod.
PIATOK: 08.00 – 16.00 hod. – 12.00 – 16.00 terénna práca

Možnosť dohodnúť si termín aj podľa Vašich požiadaviek a možností aj mimo pracovnej doby.

Adresa:
Patrizánska 23, 071 01 Michalovce

tel.: +421 908 293 043

e-mail: ecmichalovce@gmail.com