Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

ZVÄZ DIABETIKOV A EDUKÁTOROV SLOVENSKA „VÁS PROSÍ“

Pomôžte sebe aj ostatným chorým na cukrovku a dajte svoje 2% zo zaplatenej dane z príjmov na ušľachtilý cieľ pri liečbe a prevencii cukrovky. Ďakujeme !

Zamestnanci:

  • Doleuvedené potvrdenie o príjme si dajte potvrdiť u zamestnávateľa
  • Vyplňte doleuvedené vyhlásenie a priložte ho k potvrdeniu od zamestnávateľa
  • zaneste tlačivo na daňový úrad alebo do Centra dia poradenstva, na ul. Partizánska 23 v Michalovciach do 30.4.2024

Podnikatelia:

  • zapíšte obchodné meno, sídlo, právnu formu a IČO prijímateľa do tlačiva na daňové priznanie a sumu, ktorú poukazujete
  • daňové priznanie odneste na DÚ do 31.3.2024

Príjemca:
Obchodné meno: Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska
IČO: 505 254 25